Organist

Inga Lindmark

"Næst efter tavshed er det, der er nærmest ved at udtrykke det uudsigelige, musikken." (Aldous Huxley)